חרבות דוקרות (לעיתים) שלושת קלפי החרבות הראשונים בטארוט

שלושת קלפי החרבות הראשונים (אס חרבות ,שתי חרבות ,שלוש חרבות) מספרים לנו סיפור כמעט סגור  טראגי במובן מסוים גם במונחים של סיפורים ועלילה גרידא. הצלחה > התעלמות מבעיה > הבעיה מופיעה ודוקרת.

בקלף אס החרבות היקום חובר לאדם ,זה הזמן להגשים את מה שתכננת ,זמן להגשים את החלומות שלך ,זה הזמן שלך נצל אותו.

כשמופיע קלף שתי חרבות זהו קלף אזהרה ,האדם באמצע תהליך ,בדרך כלל הוא ב "היי" מהישגים שהיו (אס החרבות ) אולם הדברים מתחת לפני השטח פחות טובים ממה שנראה. אם נכנס את סיפורם של שלושת קלפי החרבות לסיפורון קטן נראה היטב את מה שקורה .

יורגן ,וג'וסף הם אחים תאומים ,זה עתה המלך נירסון החמישי מלכה של הארץ גיאמון  הלך לעולמו יורגן הבכור מומלך תחתו (אס חרבות). אולם אחיו התאום מסרב לקבל את זה ויחד עם שר הצבא מתכננים הפיכה ,הרמזים ישנם גם מפי היועץ הקוסמי המלכותי ,וגם מקצין זוטר (2 חרבות ) אולם המלך החדש יורגן מסרב להאמין ,חודש מאוחר יותר אחיו ג'וסף יחד עם שר הצבא וחלק מהצבא עורקים לממלכה השכנה "ממלכת מרקיפיש"  וחוברים לצבאו .

רץ עם הודעה מגיע למלך יורגן עם הודעה מאחיו שעליו להיכנע ללא תנאי ולעזוב את הממלכה. במידי אחרת דמו בראשו (3 חרבות).

קלף 3 חרבות מספר על אכזבה ,על הפער בין המחשבות שהיו לאדם לבין המציאות  ,הקלף יכול להיות גם אופטימי במקצת זהו קלף "ניעור"  הוא קורא לאדם נכון אתה מאוכזב וקצת מדמם אבל יש עוד מה לעשות צא מהסרט שאתה חי בו.