טארוט יסוד המים

יסוד המים בקלפי טארוט מיוצג ע"י גביעים

יסוד המים בטארוט ,כמו באסטרולוגיה  מדבר על רגש ,רגשות  אמונה ,אמונות על דברים נסתרים על כל מה שקשה להגדירו בהגיון ,על פחדים  ועל כל מה שניסתר מן העין.

אינטואיציות ,חלומות ,תורת הנסתר כל אלו הם מרכיבים נוספים  ביסוד זה ,קלף גביעים יכול גם לרמז על שפע ,"דברים זורמים"  על אמונה ביקום ,בסדר הנכון של הדברים.

אם נחזור לאותו בחור שפתח מסעדה ביסוד האדמה ,ועשה את כל הדברים נכון (מיקום ,איכות ,צוות יכולת כספית ,פרסום ) אז עכשיו הוא רק צריך אמונה ,לבטוח ביקום שיביא את המסעדה לאן שהיא צריכה להגיע מבחינת השפע ,אם בחור זה יבוא לקריאה ונראה חוסר ביסוד זה ,נבין שחסרה אמונה בליבו ,הוא חסר תודעת שפע ,ולא בוטח ביקום  "השמים שמים לה', והארץ נתן לבני אדם.."