יסוד האדמה טארוט

talk the talk walk the walk"‏

יותר מהכל  המשפט  הזה באנגלית (תרגום חופשי : דבר את הדיבורים ועשה את הדברים)
מתאר את אנרגיית האדמה בקלפי ה טארוט .אם באנרגיית  האש  היה הרעיון ,הניצוץ שהדליק
אותו אם לא ירד לקרקע ,ישאר רק ברמת הרעיון ,ואותו ניצוץ המצית אש כמו גפרור זמנו
קצוב ,אם האש לא תועבר הלאה (סיר ,מדורה ,סיגריה) הגפרור יכבה.

קלפי המטבעות (אדמה) אומרים לנו חייבים לממש את הרעיון ,למשל מוטי הגה את הרעיון של
מסעדה (אש) כל הפרטים בדמיונו ,כולל המדים של המלצרים ,אך אם לא יעבור למצב מעשי
(אדמה) הרעיון ישאר רעיון.

מכאן אם יכנס למצב זה אזי צריך לפעול מידית במעשים ,למצוא מקום לשכור ,לקנות ציוד ,בירוקרטיה ממשלתית ,השגת כסף אם צריך ,עובדים ,פרסום כל הדברים כדי להעמיד את העסק על הרגליים.

אנרגיית האדמה ,אומרת לנו במקרה והקלף מופיע הגיע הזמן לממש ,זה הזמן הנכון לממש את החלומות שלנו בעולם החומר  וברגע שנממש אזי גם אנרגיית הכסף (מיוצג ע"י מטבעות) תנוע אל עבר מימושה גם הוא.