ראש זנב הדרקון באסטרולוגיה
ראש וזנב הדרקון נקראים גם צומתי הירח  או ציר הדרקונים– ראש הדרקון הוא הצומת הצפוני, זנב הדרקון הוא הצומת הדרומי. צומתי הירח נחשבים כנקודות וירטואליות, הן אינן נקודות ממשיות במרחב  הקוסמי. צומתי הירח נוצרים כתוצאה מהמפגש של מסלול הירח עם מסלול השמש. הצומת הצפוני הוא הנקודה שבה עובר הירח מקו רוחב דרומי אל קו רוחב צפוני. הצומת הדרומי הוא הנקודה שבה עובר הירח מקו רוחב צפוני אל קו רוחב דרומי.

למידע נוסף על ציר הדרקונים לחצו פה