taro11

היי ,שאלה ראשונה מה טארוט ?

טארוט היא מערכת קלפים מצוירים ,עם מערכת סמלים מיסטיים המשקפת את מצב השואל כרגע לעיתים אפשר לחזות איתה התפתחויות בעתיד.

ואיך הקלפים שואבים את המידע על מצבו של אדם?

כל מחשבה ,דיבור או כתיבה של כל אחד מאתנו בכדור הארץ יוצר רישום או הוויה ,הכל מוקלט או נרשמם, במקום שהפסיכיאטר יונג קרא לו "התת מודע הקולקטיבי " האדם במצב כלשהוא למשל דיכאון > נקלפים שיופיעו  יהיו בנושא > הקורא מבין את מצב השואל כרגע (דיכאון)